ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 09:30 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี ปีบัญชีสหกรณ์ฯ 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 10:58 น.

บริการรับชำระเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผ่าน QR CODE

บริการรับชำระเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 14:04 น.

สถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:51 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53

อาศัยอำนาจตามมติของคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 13:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:16 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 16:48 น.

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 16:42 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 11:01 น.

ปรับค่าหุ้นรายเดือน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนของสมาชิกในเดือน เมษายน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:29 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ...

อัลบั้มภาพ