ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 14:27 น.

หลักสูตรขนมไทยขนมเบเกอรี่ โครงการอบรมอาชีพเสริม 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำ โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:07 น.

แจ้งการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ.... เนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข 0-5353-4916 ไม่สามารถใช้บริการได้ เหตุจากพบปัญญาขัดข้องของสัญญาณคู่สาย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 16:42 น.

ประกาศโครงการอบรมอาชีพเสริม 2561

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 15:43 น.

ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ เดือนพฤษภาคม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประกาศแจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ในเดือน พฤษภาคม 2561 ดังนี้ - ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 14:35 น.

วันเปิด-ปิดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้แทนสมาชิกเสนอให้สหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 14:54 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 18:08 น.

ประกาศ แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 2560

อัลบั้มภาพ