ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 น.

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ.2 ปี 2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:39 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 14:22 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.พ. 2562 เวลา 16:17 น.

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:55 น.

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ด้วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เกษียณอายุสิ้นปีบัญชี 2561 ตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 16:27 น.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจ ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 16:19 น.

แจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 2562

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องแจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 25...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:36 น.

แจ้งเรื่องขอให้ภาครัฐยุติพฤติกรรมการให้ข่าวทำลายความเชื่อมั่น

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้มีหนังสือไปยัง นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรื่อง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 10:58 น.

บริการรับชำระเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผ่าน QR CODE

บริการรับชำระเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 14:04 น.

สถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ