ข่าวประกวดราคา

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 09:44 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องปรับอากาศ"

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:03 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:02 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:02 น.

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้)

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 17:01 น.

ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558

อัลบั้มภาพ