ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 17:01 น.

สสอค.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.

สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 30 ก.ย.64

**สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 30 กันยายน 2564 ** สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 11:09 น.

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 เดือนมิถุนายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:58 น.

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 16:46 น.

สฌ.ลพ. 2 เปิดรับสมัครสมาชิก(สามัญ) ไม่จำกัดอายุ สมาชิก(สมทบ) อายุไม่เกิน 70 ปี

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ชุดที...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:20 น.

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.)

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 16:20 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (สฌ.ลพ.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 16:34 น.

ใบสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคม (ปี 2564)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 09:26 น.

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม (ปี 2564)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:15 น.

แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

แจ้งสมาชิก 5 สมาคม (สฌ.ลพ/สฌ.ลพ.2/สสอค./สส.ชสอ./ สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด) ...

อัลบั้มภาพ