ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16:19 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ.2 ชุดที่ 2 ประจําปี 2563-2564

คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.2) ชุดที่ 2 ประจำปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 15:56 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ. ชุดที่ 7 ประจําปี 2563-2564

คณะกรรมการดำเนินงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 7 ประจำปี 2563-2564 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 มี.ค. 2563 เวลา 13:10 น.

สมาคม (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 70 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563

สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 สมาคมจะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

สมาคม (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 14:40 น.

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 14:37 น.

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตายเดือน มิถุนายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 19:00 น.

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน สิงหาคม 2562

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน สิงหาคม 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2562

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

(สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ (สฌ. ลพ. 2) ชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ...

อัลบั้มภาพ