ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 เม.ย. 2562 เวลา 15:28 น.

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 17:43 น.

ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบการเงิน สมาคมสฌ.ลพ. ประจำปี 2562-2563

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 11:41 น.

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561 สมาคม สฌ.ลพ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561 สมาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์62

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์62

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 15:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. (ปี 2562-2563)

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:14 น.

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งข้อมูลทะเบียนสมาชิก สฌ.ลพ.2

เนื่องด้วยทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เป็นสมาคมที่เริ่มก่อตั้งใหม่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2561 เวลา 14:20 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 14:19 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 พ.ย. 2561 เวลา 15:33 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน ตุลาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน ตุลาคม 2561

อัลบั้มภาพ