ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:14 น.

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งข้อมูลทะเบียนสมาชิก สฌ.ลพ.2

เนื่องด้วยทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เป็นสมาคมที่เริ่มก่อตั้งใหม่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2561 เวลา 14:20 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 14:19 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 พ.ย. 2561 เวลา 15:33 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน ตุลาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน ตุลาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 พ.ย. 2561 เวลา 15:32 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน ตุลาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน ตุลาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:20 น.

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51-60 ไม่มีเงินบริจาค

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51-60 ไม่มีเงินบริจาค ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:01 น.

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2 ณ 30 ก.ย.61

ทะเบียนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ณ วันที่ 30 กันยายน 61

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน สิงหาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน สิงหาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน สิงหาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน สิงหาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 14:49 น.

สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ให้ ...

อัลบั้มภาพ