Slide 2 Slide 2 Slide 5 Slide 3 Slide 6 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  28-05-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์,                      การศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดประจำปี 2558                      (พร้อมแบบฟอร์มใบขอรับทุน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11-04-2558: ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก                      สมาคมกรณีพิเศษ เนื่องในโอากาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      สยามบรมราชกุมารี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทำบุญครบรอบ 49 ปี สหกรณ์ฯ พร้อมกับถวายองค์ทอดผ้าป่า สามัคคี กว่า 1 แสน บาท ณ วัดทุ่งม่าน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันครบ รอบวันคล้ายวันก่อตั้ง สหกรณ์ฯ ในภาคเช้ามีพิธีการทำบุญ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด เวลา 09.00 น. โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ. สพป.ลพ เขต 1 เป็นประธานใน พิธี พร้อมด้วย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการฯ และคณะทำงานทุกฝ่ายร่วมพิธี ภาคบ่าย จัดตั้ง องค์ผ้าป่า ถวาย ณ วัดทุ่งม่าน เวลา 15.19 น. โดยมีนายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีถวายองค์ผ้าป่า

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบอุปกรณ์สำนักงาน ที่ทางสหกรณ์ฯไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจาก มีอายุการใช้งานนานได้แก่คอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุดให้กับชมรมบำนาญ อำเภอลี้ เพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ต่อไป

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมอบรม เรื่องกรรมการกับการควบคุมภายใน ด้านการเงินสหกรณ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ดำเนินงานตามโครงการสหกรณ์สัญจร จนสิ้นโครงการ โดยได้ออกพบปะสมาชิกกลุ่ม สพป. ลำพูน เขต 2 เป็นกลุ่มปิดท้าย ของโครงการประจำปี 2558 นี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี

     ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ร่วม กิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจปลูกป่า รักษ์ต้นน้ำ” ณ ริมแม่น้ำป่าสัก บ้านท่าดินดำ ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาลจ.ลพบุรี (วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2558) จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์สำนักงานซึ่งมีอายุการใช้งานนาน โดยสหกรณ์ฯ ไม่ได้ใช้งานแล้ว ได้แก่แอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 1 ชุด ให้กับชมรมบำนาญ จ.ลำพูน เพื่อนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

     สหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก เครือข่ายรัตนมิตร ที่ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ซึ่งเป็นการออกพบปะสัญจร เป็นกลุ่มสุดท้ายประจำ พ.ศ. 2558 โดยมีท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้จัดการทวัน เทพวรรณ์ พร้อม ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสุทัศน์ บุตรนุชิต ร่วมพบปะสมาชิก ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ รับฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อเป็นแรงผักดันในการพัฒนาสหกรณ์ฯ

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยรองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน นายวุฒิ สัมฤทธิ์ รองผู้จัดการสหกรณ์ นางบรรเจิด คำศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ นางภวิกา โสมนัส เข้าแสดงความเสีย ใจต่อครอบครัวของนายเชิด วงศ์วาร สมาชิกหน่วยบำนาญอำเภอแม่ทา พร้อมมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก สหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางด้วยผ้า ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กลุ่มเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

     โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก จัดพบปะสมาชิก กลุ่ม อ.เมือง 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ ผู้จัดการทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ได้มาพบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมสัญจรในครั้งนี้

     โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (วันที่ 13 มิถุนายน 2558) กลุ่มเมืองเหนือ เมืองใต้ และบ้านธิ หลักสูตรทำกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยผ้า โดยมีท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556