Slide 2 Slide 2 Slide 3 Slide 6 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  20-11-2558: ประกาศ สส.ชสอ. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้า ประจำปี 2559 ประจำปี 2559   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20-11-2558: ประกาศ สสอค. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้า ประจำปี 2559   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  05-11-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  31-10-2558: ประกาศ เลื่อนจับสลากคูปองค่าตอบแทนตามโครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการสร้างเสริมรายได้และความมั่นคงใน สหกรณ์ ภายใต้บริการ"ธุรกิจสวัสดิการประกันชีวิต" ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย (14 พฤศจิกายน 2558) จัดโดยบริษัทสหประกันชีวิต และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงราย จำกัด พร้อมร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในโอกาสได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด จัดกิจกรรม จับสลากรางวัลโครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีผู้จับรางวัล โดยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งหมด 20 รางวัล โดยจะมีการประกาศแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดมอบพวงหลีดพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ คาราวะศพ ด.ต.สมศักดิ์ วรรณกูล คู่สมรสสมาชิก นางเครือวัลย์ วรรณกูล สมาชิกหน่วย อ.ป่าซาง และร่วมแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นำคณะศึกษาดูงาน โดย ท่านประธานสมคิด ปัญญแก้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน และเจ้าหน้าที่ และได้รับการ ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากทีมงานคณะกรรม การดำเนินการ สหกรณ์ ครู สกลนคร นำโดย ท่านประธาน เชิดชัย สิงห์มหันต์ และคณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ จ.อุดรธานี พร้อมร่วมประชุมสัมมนา "สหกรณ์ไทย กับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด คาราวะศพและร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว อาจารย์นภาพร ขาวสะอาด สามาชิก บำนาญโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด คาราวะศพ พร้อมร่วมแสดงวามเสียใจต่อครอบครัว และญาติ ของ คุณพ่อ ผัน จอมทัน บิดาผอ.วิชิต จอมทัน (วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558)

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
ธนชาต
ลำพูน 307-2-11919-2
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว