Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 6 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  06-02-2559: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20-11-2558: ประกาศ สส.ชสอ. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20-11-2558: ประกาศ สสอค. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้า ประจำปี 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 จัดการประชุมชี้แจง รายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยตัวแทน๕ระกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ร่วมวางหรีดคาราวะศพ คุณแม่ศรีนวล จอมทัน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (วันที่ 26 มกราคม 2559)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี วันที่ 15 มกราคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดส่งผลงานแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ "แอพแอดวานซ์ สานสัมพันธ์ อันทัน สมัย ดั่งใจสมาชิก" เข้าร่วมการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2558 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคเหนือ ที่สหกรณ์ออมทรัพยครูพิษณุโลก จำกัด วันที่ 8 มกราคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการสร้างเสริมรายได้และความมั่นคงใน สหกรณ์ ภายใต้บริการ"ธุรกิจสวัสดิการประกันชีวิต" ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย (14 พฤศจิกายน 2558) จัดโดยบริษัทสหประกันชีวิต และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเชียงราย จำกัด พร้อมร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในโอกาสได้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด จัดกิจกรรม จับสลากรางวัลโครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีผู้จับรางวัล โดยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งหมด 20 รางวัล โดยจะมีการประกาศแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดมอบพวงหลีดพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ คาราวะศพ ด.ต.สมศักดิ์ วรรณกูล คู่สมรสสมาชิก นางเครือวัลย์ วรรณกูล สมาชิกหน่วย อ.ป่าซาง และร่วมแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นำคณะศึกษาดูงาน โดย ท่านประธานสมคิด ปัญญแก้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน และเจ้าหน้าที่ และได้รับการ ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากทีมงานคณะกรรม การดำเนินการ สหกรณ์ ครู สกลนคร นำโดย ท่านประธาน เชิดชัย สิงห์มหันต์ และคณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ จ.อุดรธานี พร้อมร่วมประชุมสัมมนา "สหกรณ์ไทย กับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ" จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558 :  2559
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
ธนชาต
ลำพูน 307-2-11919-2
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว