Slide 2 Slide 2 Slide 5 Slide 3 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  11-04-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์,                      การศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดประจำปี 2558                      (พร้อมแบบฟอร์มใบขอรับทุน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11-04-2558: ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก                      สมาคมกรณีพิเศษ เนื่องในโอากาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      สยามบรมราชกุมารี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางด้วยผ้า ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กลุ่มเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

     โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก จัดพบปะสมาชิก กลุ่ม อ.เมือง 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ ผู้จัดการทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ได้มาพบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมสัญจรในครั้งนี้

     โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (วันที่ 13 มิถุนายน 2558) กลุ่มเมืองเหนือ เมืองใต้ และบ้านธิ หลักสูตรทำกระเป๋าเครื่องสำอางด้วยผ้า โดยมีท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม

      สหกรณ์ออมทรัพย์ คาราวะศพนายศิลปชัย โปชัยคุปย์ คู่สมรสสมาชิก นางอำไพวรรณ โปชัยคุปย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2558

      โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (วันที่ 12 มิถุนายน 2558) สมาชิกกลุ่มบำนาญ หลักสูตรการทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางด้วยผ้า เปิดการอบรมโดยนายธงชัย ชัยศรีมา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร ของสหกรณ์ออมทรัพยืครูลำพูน จำกัด

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ รับโล่รางวัล การคัดเลือกเป็นตัวอย่าง CQA หมวด 2 และหมวด 5 ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

       โครงการส่งเสริมการอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กลุ่มอำเภอแม่ทา วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว จัดที่สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีนายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา เป็นประธาน เปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายสุรัตน์ วรรณตุง กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา และว่าที่ ร.ต. วสันต์ ทำกล้า ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอาชีวะศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน และกศน. ร่วมพบปะผู้เข้าอบรม

       24 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่สมาชิก ผู้เข้าร่วมโครงการ ชำระคืนเงินกองทุน กบข. ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สำหรับผู้ที่ยื่น กู้ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 ในการประชุม มีการให้คำปรึกษา แนะนำแนว ทางต่างๆให้กับสมาชิก จากทางคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการฯ และนางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งนับว่าสร้างความพึงพอใจ ให้กับสมาชิก เป็นอย่างมาก เสียงจากสมาชิกกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะมีส่วนในการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เดินหน้าออกสัญจร ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2558 ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 นำโดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ และนางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยได้เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน มีการออกพบปะ สมาชิก มากกว่า 30 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและความพึ่งพอใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ รวมถึงเป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ชุดที่ 49 รวมถึงทุกฝ่ายการทำงานยังคงเดินหน้าดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ของสหกรณ์ต่อไป รวมถึงอีกหลายโครงการฯที่เตรียมดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกต่อไป

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมการอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2558 เพื่อให้สมาชิกมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ ตามปกติ โดยเปิดรับสมัครกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจ เข้ารับการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป วิชาชีพที่จัดอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าใยบัว และหลักสูตร กระเป๋า ใส่เครื่องสำอางด้วยผ้า ซึ่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ได้เปิดโครงการ ส่งเสริมการอบรมวิชาชีพฯ เป็นที่แรกให้กับหน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหนองล่องเวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อบรมหลักสูตร ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าใยบัว และกลุ่มที่สอง คือ หน่วยงานอำเภอลี้ เวลา 11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ อบรม หลักสูตรกระเป๋า ใส่เครื่องสำอางด้วยผ้า ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556