Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 3 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  21-05-2559: ปฏิทินสหกรณ์สัญจร พบปะสมาชิก ประจำปี 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  04-05-2559: ปฏิทินสหกรณ์สัญจร พบปะสมาชิก ประจำปี 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2559 เริ่มจัดการอบรมหน่วยแรกคือหน่วย อ.เมืองใต้ วันที่ 26 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดกิจกรรม จับสลากรางวัลโครงการออมส่งท้ายปี ทวีทรัพย์ รับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการดำเนินและการฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทยจำกัด ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 โดยมีคณะกรรมการดำเนินและการฝ่ายจัดการเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดกิจกรรม จับสลากรางวัลโครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า รุ่น 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการดำเนินและการฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ นำโดยประธานสหกรณ์ฯ นายสมคิด ปัญญาแก้ว นำน้ำขมิ้น ส้มป่อย พร้อมด้วยเครื่อง ดำหัว เข้ารดน้ำดำหัว นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ. สพป. ลำพูน เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และ นายเสถียร คำศิริ ผอ. สกสค. ลำพูน เนื่องใน โอกาสปีใหม่ไทย 2559 ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ นำน้ำขมิ้น ส้มป่อย พร้อมเครื่อง ดำหัว เข้ารดน้ำดำหัวประธานสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการชุดที่ 50 เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ออกพบ ปะสัญจรสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการประชุมสัมมนาสมาชิก (พบปะสมาชิก) ประจำปี 2559 โดยออก พบปะกลุ่ม เอกชน ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร วันที่ 11 เมษายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการและคณะ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ โรงแรม สิงห์ราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558 :  2559
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
ธนชาต
ลำพูน 307-2-11919-2
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว