Slide 2 Slide 2 Slide 3 Slide 6 Slide 6
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 
   
 
 
 

  26-09-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า รุ่น 2                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22-09-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องผลการแลกตั้งผู้แทนประจำปี 2558
                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการ "รณรงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มาลงทุน" เป็นความร่วมมือโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคเหนือ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดขึ้นวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ เวียงศิริลำพูนรีสอร์ท โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมนำรูปหล่อเหมือนองค์พระนางจามเทวี ปฐม กษัตริย์ตรีแห่งนครหริภุญชัยมอบให้กับผู้เกษียณอายุราชการเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการและ เลขา และฝ่ายจัดการ ไปร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของ อ.อุบล ไชยศักดิ์ ครู รร.ส่วน บุญโญปถัมป์ลำพูน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มอบเกียรติบัตร ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ดำเนินการเชิญสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา ด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สำหรับรอบแรก เข้าประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 5 กันยายน 2558) ณ ห้องประชุมเลิศนรี สำนัก งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติตามประกาศ ทั้งสิ้น จำนวน 266 ราย

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยว่าที่ ร.ต. วสันต์ ทำกล้า กรรมการประจำหน่วยอาชีวะ -เทศบาล -กศน.ในนามตัวแทนสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดคาราวะศพนางอัมพรธิดา ยอดวิเศษ คู่สมรส นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พร้อมร่วมแสดงความเสียใจต่อ ครอบครัวและญาต ิของผู้เสียชีวิต

   การประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคระาห์ (สฌ.ลพ.) สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจำเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสมาคม

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยนายธงชัย ชัยศรีมา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร และนางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคต โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว