ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
Lamphun Teacher Saving Co-Operative Society Company Limited

 

ที่ตั้ง  103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์  0-5351-1652-3 / 0-5351-0442

โทรสาร  0-5351-1652-3 / 0-5351-0442 ต่อ 26

E-mail  cooplpntsc@hotmail.com

เวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. (งานการเงินและเงินฝาก ปิดทำการเวลา 15.00 น.)
 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ฝ่ายงานสหกรณ์ฯ หมายเลขภายใน มือถือ
ประธาน 24  
ผู้จัดการ 11  
รองผู้จัดการ 12  
ฝ่ายธุรการ
  - หัวหน้าฝ่ายธุรการ
  - งานธุรการ
  - งานประกัน
  - งานประชาสัมพันธ์ / พรบ.

ฝ่ายธุรการ / งานสมาคมฯ
  -  งานสมาคม สฌ.ลพ.1 และ สฌ.ลพ.2
  -  งานสมาคม  สสอค. และ สส.ชสอ.

13
35
27
10


18
41
 
ฝ่ายการเงินและเงินฝาก 14  081-1118217
ฝ่ายบัญชีและติดตามหนี้สิน 15   081-1117924 
ฝ่ายสินเชื่อ
  - หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
  - สินเชื่อ หน่วย เมืองเหนือ/ลี้/แม่ทา/บ้านโฮ่ง/ทุ่งหัวช้าง/มัธยมใต้
  - สินเชื่อ หน่วย เมืองใต้/ป่าซาง/อาชีวะ-เทศบาล/เอกชน/สมทบ
  - สินเชื่อ หน่วย บำนาญเหนือ/บำนาญใต้/บำนาญกลาง/มัธยมเหนือ
  - งานสัญญาเงินกู้

16
28
34
19
30
064-9357943 / 064-9347943 
ฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์ 17  
Fax. ธุรการ 26