ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16:09 น.

พิธีแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ในวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:42 น.

ต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด นำโดยนายสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น.

ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2561

ตามแผนงานโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 14:56 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะทำงานในการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลดังนี้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 13:15 น.

กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 14:24 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน ประจำปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 09:39 น.

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานและเป้าหมายที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ ในปี 2561 โดยมีโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 พ.ค. 2561 เวลา 14:15 น.

โครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานสมาชิก ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:24 น.

โครงการ "โรคสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก"

โครงการคัดกรองโรคต้อกระจก จากรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี คัดกรองโรคต้อกระจก สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ...

อัลบั้มภาพ