ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 14:20 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน พฤษภาคม 62

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน พฤษภาคม 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ.2 ปี 2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 13:53 น.

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน เมษายน 62

สมาคม สฌ.ลพ.2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความความตามเดือน เมษายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 13:51 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน เมษายน 62

สฌ.ลพ. แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน เมษายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 เม.ย. 2562 เวลา 15:28 น.

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

สมาคม สฌ.ลพ. 2 แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน มีนาคม 62

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 17:43 น.

ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบการเงิน สมาคมสฌ.ลพ. ประจำปี 2562-2563

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 11:41 น.

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561 สมาคม สฌ.ลพ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้รายจ่าย ปี 2561 สมาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์62

แจ้งสมาชิกถึงแก่ความตายเดือน ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์62

อัลบั้มภาพ