ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:15 น.
 179
แจ้งสมาชิก 5 สมาคม (สฌ.ลพ/สฌ.ลพ.2/สสอค./สส.ชสอ./ สฌอน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)
                    ตามที่สมาคมได้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปีจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2563 สมาชิกท่านใดที่เงินปันผล-เฉลี่ยคืนไม่พอหักจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมให้แก่สมาคมนั้น สมาชิกสามารถนำเงินสดมาชำระที่ทำการสมาคม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 511-1-00059-3 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ถ้าโอนเงินสำเร็จแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมที่เบอร์โทร 053-511652-3 , 053-510442 ต่อ 18 หรือ 41 หรือ 42 ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้นะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ