ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องปรับอากาศ"

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ก.ค. 2561 เวลา 09:44 น.
 1377
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ  Mitsubishi   จำนวน 10  ชุด  ตามรายละเอียด  ดังนี้
  1. รายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่
 
ที่ รายการ จำนวน ขนาด BTU ไม่น้อยกว่า
1 ชั้น 1 ห้องโถง 2 ชุด 35,500
2 ชั้น 1 ห้องธุรการ 2 ชุด 22,500
3 ชั้น 1 ห้องประธาน 1 ชุด 17,400
4 ชั้น 2 ห้องโถง 2 ชุด 42,300
5 ชั้น 2 ห้องประมวลผล 1 ชุด 17,400
6 ห้องประชุมกาสลอง 1 ชุด 17,400
7 ห้องประชุมจามจุรี 1 ชุด 22,500
 
 
  1. รายการปรับปรุงและย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งใหม่  จำนวน  6  ชุด  ดังนี้
2.1 ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องประธานคณะกรรมการ ไปติดตั้งที่ห้องรองประธาน  จำนวน  1  ชุด
2.2 ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องธุรการ ไปติดตั้งใหม่บริเวณหน้าห้องประชุมเลิศนรี  จำนวน  1  ชุด
2.3 ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องธุรการ ไปติดตั้งใหม่ในห้องเอกสาร  จำนวน  1  ชุด
2.4 ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องโถงชั้นล่าง ไปติดตั้งใหม่ที่บ้านพักในบริเวณที่ซื้อใหม่  จำนวน  2  ชุด
2.5 ย้ายเครื่องปรับอากาศจากห้องประมวลผล ไปติดตั้งใหม่ที่ห้องอาหาร  จำนวน  1  ชุด
2.6 ย้ายและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเลิศนรี บนที่นั่งประธานฯ โดยย้ายจากจุดเดิม ไปติดตั้งบนคานด้านหน้าโต๊ะประธาน  จำนวน 1 ชุด

    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ฯ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ
   ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.lpntsc.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5351-1653, 0-5353-4916, 0-5351-0442  ต่อ 13


***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย***