ข่าวทั้งหมด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:37 น.

สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:30 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13:45 น.

ประกาศสอบราคาระบบโปรแกรม สฌลพ 2

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อระบบโปรแกรมงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14:17 น.

ผ้าป่าสหกรณ์์ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทอดผ้าป่า ประจำปี 2563 โดยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลลี้ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:50 น.

ประกาศให้ทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนทุนวิจัย 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 และประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 09:59 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการรวมหนี้ 2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น.

แจ้งนำเข้ายอดดอกเบี้ยเงินฝาก

*** แจ้งสมาชิก*** สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการนำเข้าดอกเบี้ย (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) เข้าบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:01 น.

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

ยกเลิกประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:08 น.

การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดให้มีการประกวดราคาการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ