ข่าวทั้งหมด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 08:14 น.

มอบเงินช่วยเหลือการดูแลรักษานักเรียนป่วยเป็นวัณโรค

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบเงิน 2,000 บาทเพื่อดูแลรักษาเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านหนองเงือก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 15:54 น.

มอบเงินสินไหมมรณภาพ

บริษัทฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมมรณภาพ นางมาริษา เทพบุญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:24 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสี่)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 11:09 น.

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 เดือนมิถุนายน 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ค. 2564 เวลา 17:41 น.

มอบเงินช่วยเหลือป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสหกรณ์ ท่านสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมกับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:21 น.

สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 30 ก.ค.64

**สส.สท. ขยายเวลารับสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ** สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 17:20 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน และเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 13:58 น.

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

สรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 16:53 น.

สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล กรณีการแพร่ระบาดโควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจ สฌ.ลพ./สฌลพ.2/สสอค./สส.ชสอ./สฌอน. มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 16:53 น.

สฌ.ลพ. 2 เปิดรับสมัครสมาชิก(สามัญ) ไม่จำกัดอายุ สมาชิก(สมทบ) อายุไม่เกิน 70 ปี

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ชุดที...

อัลบั้มภาพ