ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือการดูแลรักษานักเรียนป่วยเป็นวัณโรค

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 08:14 น.
 214
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบเงิน 2,000 บาทเพื่อดูแลรักษาเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  (ซึ่งป่วยเป็นวัณโรคขึ้นสมอง) พร้อมกับสหกรณ์ยังเป็นตัวแทนประสานแทำเรื่องถึงสหกรณ์ต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป