ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.ค. 2564 เวลา 17:41 น.
 252
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดยท่านประธานสหกรณ์ ท่านสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมกับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ส่งมอบเงินสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.ลำพูน เขต 1 ท่าน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป. ลำพูน เขต 2 ท่านชาญชิต ทัพหมี / ผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพม. ลำปางลำพูน ท่านประจักร์ สีหราช / นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน ท่านณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์ /ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น ท่านธงชัย ชัยศรีมา เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนนี้ โดยมียอดเงินสนับสนุนทั้งสิ้น เป็นเงิน 336,400 บาท