ข่าวกิจกรรม

ผ้าป่าสหกรณ์์ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14:17 น.
 416
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทอดผ้าป่า ประจำปี 2563 โดยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลลี้ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563