ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์มอบน้ำดื่ม ตู้ปันสุข

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:15 น.
 517
     นายวิทยา ปาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำักด ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบน้ำดื่มสหกรณ์ฯ ณ ตู้ปันสุข บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563)