ข่าวกิจกรรม

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคระบาดโควิด-1

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:49 น.
 363
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 เพื่อป้องกันและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดังนั้น สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือสมาชิกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ในส่วนของการยื่นเอกสารต่างๆ สหกรณ์อำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถส่งผ่านกรรมการประจำหน่วย,ผู้ประสานงานประจำหน่วย  หรือส่งทางไปรษณีย์ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ (ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพ ด้วยความห่วงใยจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)