ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 14:27 น.
 368
     คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี