ข่าวใหม่

ประกาศให้ทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนทุนวิจัย 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:50 น.
 807
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2563 และประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด ประจำปี  2563 กำหนดยื่นคำขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  2563 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ และกำหนดให้ทุนภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  เมนู "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / แบบฟอร์มอื่นๆ"

     รายละเอียดขอรับทุนตามประกาศแนบท้าย