ข่าวใหม่

แจ้งนำเข้ายอดดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น.
 162
     *** แจ้งสมาชิก*** สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการนำเข้าดอกเบี้ย (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) เข้าบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ ได้จากเมนู "เงินรับฝาก" จากระบบสมาชิกทางเว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง
    ***เพื่อความสะดวกในการเข้ามาปรับสมุดเงินฝากหรือถอนเงินฝาก สหกรณ์ฯขอแจ้งให้สมาชิกโปรดหลีกเลี่ยงในช่วงวันทำการแรกของเดือนหรือช่วงต้นเดือน ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกและรอรับบริการนาน และป้องกันการมาใช้บริการสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19