ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:01 น.
 124
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นไป)

**ในปี 2564  รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 50 ปี