ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ยกเลิกประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.
 114
     คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2)  ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
     และขอประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ กรณีพิเศษ ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประเภทสมาชิกสามัญและเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ไม่จำกัดอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**หากพ้นกำหนดดังกล่าวสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ตามข้อบังคับของสมาคม

>>รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย