ข่าวใหม่

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
 169
     ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 ไว้ดังนี้ เดือน มีนาคม เปิดทำการวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 และปิดทำการ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563