ข่าวใหม่

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 น.
 98
     ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 ไว้ดังนี้
     เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปิดทำการวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และปิดทำการ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563