ข่าวใหม่

แจ้งจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 18:00 น.
 790
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์    
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังนี้  (โอนเข้าบัญชีกรุงไทยหรือออมทรัพย์สหกรณ์ฯ)
สวัสดิการได้รับเงิน (บาท)
     1. สวัสดิการไม่มีบุตร 2,000 บาท (อายุการเป็นสมาชิกครบ 20 ปี ได้รับครั้งเดียว 2,000 บาท)
     2. สวัสดิการอาวุโสอายุ 60 ปี 500 บาท
     3. สวัสดิการอายุการเป็นสมาชิก   
          3.1 อายุ 25-35 ปี 500 บาท
          3.2 อายุ 36-45 ปี 800 บาท
          3.3 อายุ 46 ปี ขึ้นไป 1,800บาท