ข่าวใหม่

ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.
 646
     ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี 2563  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  ได้กำหนดวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  และได้มีการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น
     บัดนี้ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา  จำนวน  8  คน  ซึ่งจะต้องกำหนดหมายเลขผู้ผ่านการสรรหา  และผู้ผ่านการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้มารายงานตัวที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 น.  ได้มีการจับสลากหมายเลขผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. รายละเอียดดังแนบ