ข่าวใหม่

รายละเอียดหน่วยสรรหา วันที่ 15 พ.ย. 62

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.
 531
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศกำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 53 ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดของสมาชิกในการไปใช้สิทธิในแต่ละหน่วยสรรหา  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้