ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบฯ ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
 260
     ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้กำหนดวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ นั้น
     บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ตามเวลาทำการของสหกรณ์) ฝ่ายคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 เรียงตามลำดับ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย