ข่าวใหม่

หลักสูตรข้อมูลไทยและขนมเบเกอรี่ โครงการอบรมอาชีพเสริม ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
 778
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำ โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ตามปกติ สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยกำหนดวิชาที่จัดอบรม 5 หลักสูตร คือ
    1. หลักสูตรความรู้ธุรกิจออนไลน์
    2. หลักสูตรด้านขนมไทย
    3. หลักสูตรขนมเบเกอร์รี่
    4. หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
    5. หลักสูตรการมัดผ้า
    โดยเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรข้อมูลไทยและขนมเบเกอรี่ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก         สหกรณ์ฯ

   *** เอกสารหลักสูตรดังแนบ