ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15:00 น.
 488
      ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  โดยกำหนด
วิชาที่จัดอบรม จำนวน 5 หลักสูตร  รวม 14 รุ่น ๆ ละ 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 นั้น
      บัดนี้  ครบกำหนดเวลาการรับสมัครดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญที่สมัคร ร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ สรุปการจัดอบรม
     1. หลักสูตรขนมไทย  รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน ,  รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน,  รุ่นที่ 3 จำนวน 34 คน
     2. หลักสูตรขนมเบเกอร์รี่  รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ,  รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน,  รุ่นที่ 3 จำนวน 29 คน
     3. ​หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  รุ่นที่ 1 จำนวน 34 คน
     4. ​หลักสูตรการตกแต่งมัดผ้า  รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน
     5. ​หลักสูตรความรู้ธุรกิจออนไลน์  รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน,  รุ่นที่ 2 จำนวน 35 คน
***สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมในประกาศแนบท้ายนี้