ข่าวใหม่

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 น.
 2671
     เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 53 ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (หรือโครงการอบรมอาชีพเสริม) ขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ตามปกติ    
 
     สหกรณ์ฯ  เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  โดยกำหนดวิชาที่จัดอบรม  จำนวน  5  หลักสูตร   ดังนี้

     1.ขนมไทย
     2.ขนมเบเกอร์รี่
     3.การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
     4.การตกแต่งมัดผ้า
     5.ความรู้ธุรกิจออนไลน์

     ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเปิดรับสมัครหลายรุ่น รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ซึ่งสมาชิกสามัญที่สนใจต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์และเลือกหลักสูตรและ (รุ่น)วันที่จัดอบรม ให้ครบถ้วน
     สมาชิกสามัญที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ยื่นใบสมัครได้ทาง เว็ปไซต์สหกรณ์ www.lpntsc.com  
และทางแอพพลิเคชั่นสหกรณ์  LPNTSC ONLINE   (โดยวิธีการยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น)  ตั้งแต่วันที่  7 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  นี้  รับจำนวนจำกัด  เพียงรุ่นละ 30 ท่านเท่านั้น  สมาชิกท่านใดที่สมัครเข้าโครงการแล้ว จะต้องรับผิดชอบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ท่านอื่น
     สนใจเข้าร่วมโครงการ  คลิก >>> ใบสมัครโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562