ข่าวใหม่

แจ้งเรื่อง การหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือนให้สหกรณ์ฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
 444
     แจ้งเรื่องการหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือนให้สหกรณ์ฯ เพื่อสมาชิกได้ทำความเข้าใจและแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง


***** รายละเอียดตามเอกสารแนบ