ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:39 น.
 392
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายละเอียดในประกาศแนบท้ายนี้