ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 14:22 น.
 431
     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ราย 
     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 5 ราย แล้วผลปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศ จำนวน 1 ราย และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศจำนวน 4 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อตามประกาศดังแนบนี้