ข่าวใหม่

หลักสูตรขนมไทยขนมเบเกอรี่ โครงการอบรมอาชีพเสริม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 14:27 น.
 1012
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำ โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ตามปกติสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยกำหนดวิชาที่จัดอบรม 4 หลักสูตร คือ
    1. ความรู้ด้านขนมไทย
    2. ความรู้ด้านขนมเบเกอร์รี่
    3. ความรู้ด้านมะม่วง - ลำไย
    4. ความรู้ด้านของที่ระลึกและของชำร่วย
    โดยเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์จึงได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรข้อมูลไทยและขนมเบเกอรี่ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ

   *** เอกสารหลักสูตรดังแนบ


​   *** ภาพกิจกรรม  โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด