หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน ตุลาคม 2563

หยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ เดือน ตุลาคม 2563


วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 (สหกรณ์ปิดทำการ) เนื่องจากหยุดชดเชยกรณีเปิดทำการวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563