ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 11 เม.ย. 2567 เวลา 09:32 น.
 322
          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติม  อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม  พ.ศ.2567  และกำหนด  เปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 นั้น  
           บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีมติตกลงจ้าง  นายเกรียงศักดิ์ กันทาดง  ในราคาจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
            รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย