ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียนออมทรัพย์วันละบาท

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ม.ค. 2567 เวลา 14:58 น.
 578
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียนออมทรัพย์วันละบาทโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดในโครงการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเอกสารแนบ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 โดยโรงเรียนที่รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อพิมพ์เอกสารการฝากเงินของนักเรียน และเพื่อเป็นชุดอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการออม ให้กับโรงเรียนในการรับฝากเงินจากเด็กนักเรียน