ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 น.
 519

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคระกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่องประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2566 บัดนี้สหกรณ์ฯจึงขอประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567 รายละเอียดดังแนบ