ข่าวกิจกรรม

ประกาศสถานที่สรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ต.ค. 2566 เวลา 16:56 น.
 394
     เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ   ปี 2567   ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี  2567   ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 14.00  น.  ณ  หน่วยสรรหา  ดังต่อไปนี้
      
     รายละเอียดดังแนบ