ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ปี 67

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ต.ค. 2566 เวลา 22:06 น.
 534
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2567  ปิดรับสมัครเมื่อวันที่  6  ตุลาคม พ.ศ. 2566   คณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อวันที่  9   ตุลาคม พ.ศ. 2566  เรียบร้อยแล้ว  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา รายละเอียดดังแนบ

   และตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2567  โดยให้มีการลงคะแนนสรรหา  วันศุกร์ที่  10  พฤศจิกายน  2566  ตั้งแต่เวลา  08.00 -14.00  น.  บัดนนี้สหกรณ์ฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา
รายละเอียดดังแนบ