ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาระบบโปรแกรม สฌลพ 2

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13:45 น.
 3524
     ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อระบบโปรแกรมงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สฌ.ลพ.2 จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดคุณลักษณะ และขอบเขตของระบบโปรแกรม **รายละเอียดตามประกาศแนบ**