ข่าวใหม่

แจ้งวันทำการประจำเดือน สิงหาคม 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 ส.ค. 2563 เวลา 13:32 น.
 191
     ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีนโยบายเปิดทำการวันเสาร์ที่ 3    ของเดือน เพื่อจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการพร้อมเปิดให้บริการสมาชิก และหยุดทำการในวันจันทร์ถัดไป ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ตามประกาศเดิมสหกรณ์ฯ มีกำหนดเปิดทำการในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม และหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม แต่เนื่องจากวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ตรงกับวันเงินเดือนออกของข้าราชการบำนาญ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน หักชำระค่างวด ค่าหุ้นรายเดือน รวมถึงงานด้านอื่นๆ จึงไม่สามารถปิดทำการในวันดังกล่าวได้ สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯเปิดทำการปกติพร้อมจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ และยกเลิกเปิดทำการวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563