ข่าวใหม่

ประกาศเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ และการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 63

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
 194
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้เห็นชอบให้มีการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อป้องกันและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ และการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ