ข่าวใหม่

แจ้งรับดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ธ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 726
แจ้งดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562
สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยด้วยตนเอง
ผ่านแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ฯ