ข่าวใหม่

แจ้งการให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.
 427
      ตามที่สมาชิกได้ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ขอรับเงินช่วยเหลือจากเหตุประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แต่ละกรณี ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 แล้วนั้น จึงขอแจ้งผลการอนุมัติการให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ ตามรายระเอียดเอกสารแนบท้ายนี้