ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 มิ.ย. 2562 เวลา 16:51 น.
 377
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2562 จัดโดยสหกรณ์จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการออมให้กับเด็กนักเรียน