ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 15:23 น.
 219
      การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562