ข่าวใหม่

ปฏิทินโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14:14 น.
 68
ปฏิทินโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562

***แจ้งย้ายสถานที่ประชุมสัญจรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมสัญจรสำหรับสมาชิกหน่วย มัธยม เวลา 10.00 น. และบำนาญมัธยม เวลา 13.00 น.
ในวันจันทร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ หอประชุมบุนนาค โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ย้ายสถานที่จัดประชุมเป็น หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ และเวลาเดิม

 
***แจ้งเปลี่ยนเวลาประชุมสัญจรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมสัญจรสำหรับสมาชิกหน่วยเทศบาลและกศน. ในวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จากเดิม 09.00 น. เลื่อนเป็นเวลา 13.00 น. วันที่และสถานที่เดิม